Начало >> Обща информация

Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява Вашия достъп до медицинско лечение, което може да се наложи при временното ви пребиваване в друга държава-членка на ЕС. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната от Вас държава - членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава тарифи. Например, ако медицинската помощ в посещаваната от Вас държава е безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при представяне на своята карта или еквивалентен документ.
Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на вашите медицински разходи на място или скоро след завръщането Ви у дома.

Европейската здравноосигурителна карта бе въведена постепенно от 1 юни 2004 г. до 31 декември 2005 г. От 1 януари 2006 г. тя се издава и признава от всяка една страна членка на Европейския Съюз.

Европейската здравноосигурителна карта замества използваните в миналото формуляри, и по-специално широко известния формуляр E 111:

E111 и E111B, използвани от туристи,
E110, използван от компании за международен превоз,
E128, използван от работници, командировани в друга държава-членка, и от учащи,
E119, използван от безработни лица, търсещи работа в друга държава-членка (само за обезщетения в натура).

 

Източник: www.nhif.bg

Сподели