Начало >> Често задавани въпроси
Кои страни участват?

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър (Република Кипър), Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Каква е целта на европейската здравноосигурителна карта, когато пътувам в Европа?

Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява вашия достъп до медицинско лечение, което може да се наложи при временното ви пребиваване в друга държава-членка. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната от вас държава-членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава-членка тарифи. Например, ако медицинската помощ в посещаваната от вас държава-членка е безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при представяне на своята карта или еквивалентен документ. Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на вашите медицински разходи на място или скоро след завръщането ви у дома.

Еднакво ли изглежда европейската здравноосигурителна карта във всички държави членки, които я издават?

Да, всички държави-членки използват един и същ дизайн, който включва европейски символ. Целта е да се гарантира лесното разпознаване на картата от лекари или здравни центрове. Картата съдържа известно количество задължителна информация, представена по стандартен начин, така че да може да бъде прочетена независимо от езика на притежателя. Този стандартен дизайн е разположен само от едната страна на картата. Държавитечленки могат да избират свободно дизайна на обратната страна.

Кой има право да притежава европейска здравноосигурителна карта?

Всички лица, осигурени или покрити от уредена от закона социалноосигурителна система в страна от ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, могат да получат европейска здравноосигурителна карта. Тъй като картата осигурява покритие единствено на своя притежател, всеки един от членовете на семейството на осигуреното лице трябва да притежава собствена карта.

Кога е въведена европейската здравноосигурителна карта?

Европейската здравноосигурителна карта бе въведена постепенно от 1 юни 2004 г. до 31 декември 2005 г. От 1 януари 2006 г. тя се издава и признава от всяка една от гореизброените държави.

Ако отида на почивка в друга държава-членка без документи, какво ще стане при нужда от медицинско лечение?

При необходимост разбира се ще получите лечение, което да ви позволи да продължите почивката си, без да се налага да се връщате за лечение у дома. Все пак не забравяйте, че тези документи не само улесняват достъпа до медицинско обслужване на място, като гарантират, че ще получите лечение в съответствие с правилата на посещаваната от вас държава-членка, но също така гарантират незабавно възстановяване на средствата ви или поне възстановяване скоро след завръщането ви, в случай че ви се е наложило да предплатите някои от медицинските разходи. Ето защо ви съветваме да носите със себе си европейската здравноосигурителна карта или еквивалентен документ винаги, когато пътувате до държавите-членки на Европейското икономическо пространство (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или до Швейцария, независимо дали пътувате по лични или служебни причини.

По време на посещението си внезапно разбирам, че съм загубил или забравил своята европейска здравноосигурителна карта. Какво да направя?

Ако сте забравили или изгубили своята европейска карта, можете да помолите вашата здравноосигурителна институция да ви изпрати по факс или по електронна поща временно заместващо удостоверение. То е еквивалент на европейската здравноосигурителна карта, който ви дава същите права на здравни грижи и възстановяване на свързаните с тях разходи при временно пребиваване в друга държава-членка. Това е особено важно при необходимост от хоспитализация.

Може ли лекар да откаже да ме лекува, ако съм забравил своята европейска здравноосигурителна карта?

Медицинската етика повелява, че лекарите не могат да откажат да ви лекуват, ако състоянието ви го изисква. Фактът, че не сте в състояние да покажете своята карта, не би трябвало да влияе на вашето лечение. При все това не съществува гаранция, че разходите ви ще бъдат възстановени при същите условия, както ако сте били в състояние да докажете статуса си на осигурено лице чрез представяне на европейската здравноосигурителна карта или на еквивалентен документ. Лекарят или медицинското заведение могат да поискат от вас да заплатите пълния размер на разходите или да предплатите част от разходите, която лицата, осигурени в същата държава-членка, не би трябвало да заплатят. При спешни случаи вашата здравноосигурителна институция би могла да ви помогне, като изпрати по факс или по електронна поща временно заместващо удостоверение

Моята здравноосигурителна институция отказва да ми издаде европейска здравноосигурителна карта. Какво мога да направя?

Ако поискате да ви се издаде европейска здравноосигурителна карта, вашата здравноосигурителна институция е длъжна да ви я осигури или като алтернатива да ви издаде временно заместващо удостоверение , ако не може да ви издаде карта веднага. Институцията е длъжна да ви снабди с един от тези документи, за да можете спокойно да заминете на почивка.

Смятам да пътувам до друга държава-членка за медицинско лечение. Мога ли да използвам европейската здравноосигурителна карта за целта?

По принцип не. Европейската здравноосигурителна карта покрива само медицински грижи, „медицинската необходимост за които възниква по време на пребиваване на територията на друга държава-членка, като се вземат предвид характера на обезщетенията и предполагаемата продължителност на пребиваването“. С други думи имате право на всякакъв вид медицинско лечение и грижи, наложени от вашето здравословно състояние, за да можете да продължите пребиваването си при безопасни медицински условия. Не би трябвало да бъдете принуждавани да прекъснете посещението си, за да се лекувате у дома. Освен това картата не осигурява покритие, ако сте отишли в друга държава-членка с изричното намерение да получите медицинско лечение. Вижте уебсайта за „планирано лечение“.

Отивам на почивка — мога ли сам да избера своя лекар?

Можете да се възползвате от европейската здравноосигурителна карта, само ако се обърнете към доставчик на здравни услуги, покрит от здравноосигурителната схема, предвидена от закона в държавата домакин. Ако отидете при частен лекар или заведение, няма да можете да използвате вашата европейска здравноосигурителна карта.

Съдържа ли европейската здравноосигурителна карта медицински данни за притежателя?

Целта на европейската здравноосигурителна карта е да улесни достъпа до медицински грижи при временно пребиваване в друга държава-членка и да ускори възстановяването на направените разходи. Тя не съдържа медицинска информация за притежателя (напр. кръвна група, минали заболявания и т. н.).

Сподели