Начало
ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В НОВИ ПУНКТОВЕ

Във връзка с промяна в договора  между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“, НЗОК е информирана, че:

От 8 юли 2023 г. заявленията за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ще се приемат в 120 ДИСТРИБУТОРСКИ ЦЕНТРОВЕ на Първа инвестиционна банка АД на територията на цялата страна.

От 01 септември 2023 г. ЕЗОК, които не са получени от Банска ДСК, могат да бъдат получени от РЗОК, а за гр. София от НЗОК.

Причината за смяната на дистрибуторски центрове е промяна в условията на договора с изпълнителя.

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е БЕЗПЛАТНА за:

- всички здравноосигурени лица,

- лица до 18 години

- и пенсионери.

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е със срок на валидност:

- за всички над 18 години, които не са пенсионери и нямат ТЕЛК - 1 година,

- за пенсионери – 10 години,

- за лица под 18 години – 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година,

- за пълнолетни лица с ТЕЛК, които не са пенсионери – до срока на ТЕЛК-а.

Срокът за издаване е 15 календарни дни.

Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на „Първа инвестиционна банка“ АД или да бъде изтеглено и разпечатано от ТУК или от раздел „Заявление”.

Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подава лично или от упълномощено лице. За лицата над 18 години е необходимо да носите лична карта и ако имате ТЕЛК. За лица под 18 години, които нямат лични карти, се представя международен паспорт или акт за раждане и лична карта на родител/настойник. Какво Вие е необходимо да носите, когато подавате заявление за ЕЗОК можете да намерите ТУК или в раздел „Заявление”.

Указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК са публикувани ТУК или в раздел „Заявление”.

Заявление за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За целта заявителят трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

Mожете да подадете заявление за eвропейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на следните адреси: тук или в раздел „Къде да получа ЕЗОК”.

ЕЗОК Ви дава право да получите спешна и неотложна (медицинска и дентална) помощ при същите условия, които са за местните здравноосигурени лица, при престой в:

- всички страни членки на Европейския съюз;

- останалите страни от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);

- в Конфедерация Швейцария;

- в Република Сърбия и Република Северна Македония.

Правата и обемите на помощта са според законодателството на съответната държава – по държави може да видите тук или в раздел „Кои страни участват“. При възникнали въпроси или проблеми при подаването на документи за ЕЗОК и получаването на готовите карти, гражданите могат да се обръщат за информация към e-mail: info@ezok.bg 

 

Източник: www.nhif.bg


Сподели